• image

    เบอร์โทรศัพท์
    042-512-434

  • image

    เวลาทำการ
    จ - ศ 08.00 - 17.00

โครงการฝึกอบรบอาชีวศึกษาต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิฃหาคม 2561 โดยชมรมดิจิทัลวิดีโอ